Cho phân số 30/41. Hãy tìm một số tự nhiên A sao cho khi bớt ở mẫu số và giữ nguyên tử số ta được phân số mới là 5/6 Làm hộ mk nhé , cần gấp mà

Question

Cho phân số 30/41. Hãy tìm một số tự nhiên A sao cho khi bớt ở mẫu số và giữ nguyên tử số ta được phân số mới là 5/6
Làm hộ mk nhé , cần gấp mà

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-10-02T19:46:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T19:48:13+00:00

  Đáp án:

   Ta có

  `30/(41-A)=5/6`

  `30×6=(41-A)×5`

  `(41-A)×5=180`

  `41-A=180:5`

  `41-A=36`

  `A=41-36`

  `A=5`

  Vậy số A là `5`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-02T19:48:44+00:00

  Ta quy tử số của phân số $\dfrac{5}{6}$ để có tử số là 30

  $\dfrac{5}{6}$ `=` $\dfrac{5 × 6}{6 × 6}$ = $\dfrac{30}{36}$

  Số tự nhiên A là:

  `41` `-` `36` `=` `5`

    ĐS: `5`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )