Cho phân số 37/128. Hãy tìm số tự nhiên a sao cho khi bớt a ở tử số và thêm a ở mẫu số ta đc phân số mới có giá trị bằng 2/9 mn giúp em với ạ

Question

Cho phân số 37/128. Hãy tìm số tự nhiên a sao cho khi bớt a ở tử số và thêm a ở mẫu số ta đc phân số mới có giá trị bằng 2/9
mn giúp em với ạ

in progress 0
Emery 6 ngày 2021-12-04T08:10:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T08:12:21+00:00

  Tổng của tử số và mẫu số là:
       $37+128=165$ 

  hi bớt a ở tử số và thêm a ở mẫu số thì tổng của tử số mới và mẫu số mới không đổi và bằng 165. Coi tử số mới là 2 phần thì mẫu số mới là 9 phần. Tổng số phần bằng nhau là:

        $2+9=11$ (phần)

  Giá trị 1 phần là:

        $165:11=15$

  Tử số mới là:

         $15\times2=30$

  Số a cần tìm là:

         $37-30=7$

     Vậy số a cần tìm là $7$

  0
  2021-12-04T08:12:29+00:00

  Theo đề bài ta có pt như sau :

       37-a / 128+a = 2/9

  ⇔ 9(37-a ) = 2(128 +a)

  ⇔ 333 – 9a  = 256 + 2a

  ⇔ 77            = 11a

  ⇔      a         = 77/11

  ⇒      a          = 7

  Vậy số tự nhiên a có giá trị là 7

  Cho mk ctlhn nha ! <3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )