Cho phân số A=6/n-3 với n€N, A bằng bao nhiêu nếu : n=14, n=5,n=3. Giúp mình với

Question

Cho phân số A=6/n-3 với n€N, A bằng bao nhiêu nếu : n=14, n=5,n=3. Giúp mình với

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-10-14T07:08:26+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:10:14+00:00

  Ta có: A = $\frac{6}{n-3}$ 

  ta thay n=14 vào biểu thức ta có:

  $\frac{6}{14-3}$ = $\frac{6}{11}$ 

  ta thay n=5 vào biểu thức ta có:

  $\frac{6}{5-3}$ = $\frac{6}{2}$ = 3

  ta thay n=3 vào biểu thức ta có:

  $\frac{6}{3-3}$ = $\frac{6}{0}$ (vô lí vì phân số phải có mẫu số khác 0)

  vậy nếu n = 14 thì A = $\frac{6}{11}$ 

        nếu n = 5 thì A = 3

        nếu n = 3 thì A ko xác định đc

   

  0
  2021-10-14T07:10:23+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Thay `n=14` , ta được :

  `A=(6)/(n-3)`

  `⇒A=(6)/(14-3)`

  `⇒A=(6)/(11)`

  Vậy `A=(6)/(11)` khi `n=14`

  `———`

  Thay `n=5` , ta được :

  `A=(6)/(n-3)`

  `⇒A=(6)/(5-3)`

  `⇒A=(6)/(2)`

  `⇒A=3`

  Vậy `A=3` khi `n=5`

  `———–`

  `A=(6)/(n-3)`

  Để phân số `A` được xác định thì mẫu phải khác `0`

  `⇒n-3\ne0`

  `⇒n\ne3`

  `⇒` Nếu thay `n=3` vào phân số `A` thì phân số `A` không xác định ( Không tính được giá trị của `A` )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )