cho phân thức (m^2-5m+6) x=m^2-9. a) giải phân thức với m=5. b) giải và biện luận phân thức mọi người giúp mình với ạ, mình đang cần gấp

Question

cho phân thức (m^2-5m+6) x=m^2-9.
a) giải phân thức với m=5.
b) giải và biện luận phân thức
mọi người giúp mình với ạ, mình đang cần gấp

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-10-20T06:53:06+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T06:54:21+00:00

  Đáp án:

  a) \(x = \dfrac{8}{3}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)Thay:m = 5\\
  Pt \to \left( {{5^2} – 5.5 + 6} \right)x = {5^2} – 9\\
   \to 6x = 16\\
   \to x = \dfrac{8}{3}\\
  b)\left( {{m^2} – 5m + 6} \right)x = \left( {m – 3} \right)\left( {m + 3} \right)\\
   \to \left( {m – 3} \right)\left( {m – 2} \right)x = \left( {m – 3} \right)\left( {m + 3} \right)
  \end{array}\)

  Xét m-3=0

  ⇒ m=3 

  Thay m=3

  Pt ⇒ 0x=0(luôn đúng)

  ⇒ Phương trình có vô số nghiệm với m=3

  Xét m-2=0⇒m=2

  Thay m=2 

  Pt⇒0x=-5(vô lý)

  ⇒ Phương trình vô nghiệm với m=2

  Để phương trình có nghiệm duy nhất

  \(\begin{array}{l}
   \to \left( {m – 3} \right)\left( {m – 2} \right) \ne 0\\
   \to m \ne \left\{ {2;3} \right\}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )