Cho phân tử ADN có tổng số nu bằng 2400 có tỉ lệ A/G = 2/3 a. Tính số nu mỗi loại trên phân tử ADN b. Tính số liên kết hóa học trong phân tử ADN

Question

Cho phân tử ADN có tổng số nu bằng 2400 có tỉ lệ A/G = 2/3
a. Tính số nu mỗi loại trên phân tử ADN
b. Tính số liên kết hóa học trong phân tử ADN

in progress 0
Abigail 1 tháng 2021-08-31T06:59:56+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:00:56+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Ta có hệ phương trình:

  $\left \{ {{A+G=1200} \atop {\frac{A}{G}=\frac{2}{3}}} \right.$

  – Giải hệ phương trình, ta được:

  ⇒ $\left \{ {{A=T=480Nu} \atop {G=X=720Nu}} \right.$ 

  b.

  – Số liên kết photphidieste là:

  `N – 2 = 2400 – 2 = 2398` liên kết

  – Số liên kết Hiđrô là:

  `2A + 3G = 2.480 + 3.720 = 3120` liên kết H

  0
  2021-08-31T07:01:30+00:00

  Ta có:

  $\left \{ {{2A+2G=2400} \atop {3A=2G}} \right.$ 

  ⇒ $G=X=720$

      $A=T=480$

   Tính số liên kết hóa trị trên ADN

  $2N-2=2400.2-2=4798$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )