Cho phản ứng: 4Al + 3O 2  2Al 2 O 3 . Biết có 2,7g Al phản ứng. a. Tính thể tích khí O 2 đã tham gia phản ứng ở đktc. Từ đó tính thể tích không khí

Question

Cho phản ứng: 4Al + 3O 2  2Al 2 O 3 . Biết có 2,7g Al phản ứng.
a. Tính thể tích khí O 2 đã tham gia phản ứng ở đktc. Từ đó tính thể tích không khí cần dùng
. Biết khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí.
b. Tính khối lượng Al 2 O 3 tạo thành. giúp mi nha mn mik đag cần gấp

in progress 0
Adalyn 3 ngày 2021-12-06T15:27:15+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:28:32+00:00

  Đáp án:

  a. VO2=1,68l

  ->V không khí=8,4l

  b. 5,1g

  Giải thích các bước giải:

  a. 4Al+3O2->2Al2O3

  nAl=2,7/27=0,1

  ->nO2=0,1.3/4=0,075

  ->VO2=0,075.22,4=1,68l

  ->V không khí=1,68/20%=8,4l

  b. nAl2O3=nAl/2=0,1/2=0,05

  ->mAl2O3=0,05.102=5,1g

   

  0
  2021-12-06T15:29:03+00:00

  Đáp án:

   4Al +3O2 –> 2Al2O3

  0,1      0,075     0,05

  nAl=$\frac{2,7}{27}$=0,1

  VO2=0,075.22,4=1,68

  Vkk=1,68.5=8,4lit

  mAl2O3=0,05.(27.2+16.3)=5,1g

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )