Cho phản ứng: A + 2B -> C, có v=k[A].[B]2. Cho biết nồng độ ban đầu của A là 0,8M, của B là 0,9M và hằng số tốc độ K=0,3. Hãy cho biết tốc độ phản ứng

Question

Cho phản ứng: A + 2B -> C, có v=k[A].[B]2. Cho biết nồng độ ban đầu của A là 0,8M, của B là 0,9M và hằng số tốc độ K=0,3. Hãy cho biết tốc độ phản ứng khi nồng độ chất A giảm 0,2M? Lời giải chi tiết

in progress 0
Arya 5 tháng 2021-07-13T09:06:36+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T09:08:16+00:00

  Đáp án:

  \( v= 0,09\)

  Giải thích các bước giải:

  Cái này giảm là do phản ứng đúng không.

  Phản ứng:

  \(A + 2B\xrightarrow{{}}C\)

  Ta có:

  \({{\text{[}}A{\text{]}}_{phản{\text{ ứng}}}} = 0,2M \to {{\text{[}}B{\text{]}}_{phản{\text{ ứng}}}} = 0,2.2 = 0,4M\)

  Khi cân bằng:

  \({\text{[}}A] = 0,8 – 0,2 = 0,6M;{\text{[}}B{\text{]}} = 0,9 – 0,4 = 0,5M\)

  \( \to v = k.{\text{[}}A].{\text{[B]}} = 0,3.0,6.0,5 = 0,09\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )