Cho phản ứng: Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2. Nồng độ ban đầu của Br2 là 0,012 mol/lít, sau 50 giây nồng độ Br2 còn lại là a mol/lít. Tốc độ trung bình của

Question

Cho phản ứng: Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2. Nồng độ ban đầu của Br2 là 0,012 mol/lít, sau 50 giây nồng độ Br2 còn lại là a mol/lít. Tốc độ trung bình của phản ứng trên tính theo Br2 là 4.10-5 mol/(l.s). Tính giá trị của a.

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2021-10-09T20:50:44+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T20:51:45+00:00

  Tốc độ phản ứng: 

  $v=\frac{|\Delta C_{Br_2}|}{\Delta t}$

  $\Rightarrow 4.10^{-5}=\frac{0,012-a}{0,05}$

  $\Leftrightarrow a=0,01198$

  0
  2021-10-09T20:52:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:phản ứng Br2+HCOOH ->2HBr+CO2

  tốc độ trung bình theo Br2 là

  vtb=4×10^-5 mol(l.s)=(a-0,01)chia 50

  ->a=0,012 mol,l

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )