Cho phản ứng hóa học sau: 2Al+6HCl → 2AlCL3+3H2 Dãy số nào sau đây biểu diễn đúng tỉ lệ về số mol các chất trong phương trình hóa học trên? A: 1 :

Question

Cho phản ứng hóa học sau:
2Al+6HCl

2AlCL3+3H2
Dãy số nào sau đây biểu diễn đúng tỉ lệ về số mol các chất trong phương trình hóa học trên?

A:
1 : 3 : 2 : 3
B:
2 : 6 : 2 : 3
C:
1 : 1 : 2 : 1
D:
2 : 3 : 3 : 3

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-12-07T14:09:53+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:11:36+00:00

  Đáp án:

   B nha 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-07T14:11:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   B.2:6:2:3

  chúc bạn học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )