cho phép trừ hai số mà tổng của số bị trừ,số trừ và hiệu số bằng 478 hiệu số bé hơn số trừ là 117 đơn vị.Tìm phép trừ đó

Question

cho phép trừ hai số mà tổng của số bị trừ,số trừ và hiệu số bằng 478 hiệu số bé hơn số trừ là 117 đơn vị.Tìm phép trừ đó

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-10-06T17:18:10+00:00 2 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:19:31+00:00

  Đáp án:Ta có phép trừ: a – b = c→ a = b + c (1)a + b + C = 478 (2)b – c = 117. Thế (1) vào (2), ta được : B+c+b+c = 478→2b + 2c = 478→b +c = 239b -c = 117 Vậy c = (239-117) : 2 = 61b = 61 + 117 = 178a = 61+ 178 = 239.
  Phép trừ đó là 239 – 178 = 61.

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-06T17:19:38+00:00

  gọi số bị trừ và số trừ lần lượt là` a;b`

  theo bài ra ta có :

  hiệu `= b-117`

  ta có :

  \begin{cases}a-b=b-117\\a+b+b-177=478\\\end{cases}

  `⇒a+b+a-b=478`

  `⇒2a=478`

  `⇒a=(478)/2 =239`

  `⇒b+b+239-117=478`

  `⇒2b=356`

  `⇒b=178`

  phép trừ đó :

  `239-178=61`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )