Cho phương trình : x^2 – 2x – 25 = 0 . ko giải pt hãy tính tổng nghịch đảo của 2 nghiệm ????

Question

Cho phương trình : x^2 – 2x – 25 = 0 . ko giải pt hãy tính tổng nghịch đảo của 2 nghiệm ????

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-11-30T13:10:29+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T13:11:32+00:00

  Đáp án:

   $\frac{-2}{25}$

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{1}{x_{1}}+\frac{1}{x_{2}}$

  =$\frac{x_{1}+x_{2}}{x_{1}.x_{2}}$

  =$\frac{2}{-25}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )