Cho phương trình: 2x^2-4x+m+3=0. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm dương phân biệt?

Question

Cho phương trình: 2x^2-4x+m+3=0. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm dương phân biệt?

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-09T04:53:58+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:55:52+00:00

  Đáp án:

  \(- 3 < m < - 1\)

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình có hai nghiệm dương phân biệt
  \[\begin{array}{l}
  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \Delta ‘ > 0\\
  S > 0\\
  P > 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  4 – 2\left( {m + 3} \right) > 0\\
  1 > 0\\
  \frac{{m + 3}}{2} > 0
  \end{array} \right.\\
  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  – 2 – 2m > 0\\
  m + 3 > 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m < - 1\\ m > – 3
  \end{array} \right. \Leftrightarrow – 3 < m < - 1 \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )