cho phương trình x^2-2x-(m^2+4).chứng minh rằng với mọi m thì phương trình luôn co 2 nghiệm phân biệt

Question

cho phương trình x^2-2x-(m^2+4).chứng minh rằng với mọi m thì phương trình luôn co 2 nghiệm phân biệt

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-11-26T10:58:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T10:59:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Δ’ = $(-1)^{2}$ – 1.[-($m^{2}$ +4)]=1+$m^{2}$ +4=$m^{2}$ +5 >0 với mọi m
  Vậy phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m. 

  0
  2021-11-26T11:00:28+00:00

  PT luôn có 2 nghiệm phân biệt `⇔ Δ’>0`

  `⇔ Δ’= 1^2-1.(-m^2-4)>0`

  `⇔ 1+m^2+4>0`

  `⇔ m^2 +5 >0 ∀ m`

  `⇒` PT luôn có 2 nghiệm phân biệt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )