Cho phương trình x2 – (2m – 1)x + m2 – 1 = 0 (m là tham số), m nhận giá trị bằng bao nhiêu để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2, với x1< x

Question

Cho phương trình x2 – (2m – 1)x + m2 – 1 = 0 (m là tham số), m nhận giá trị bằng bao nhiêu để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2, với x1< x2 thoả mãn (x1 – x2)2 = x1 – 3x2: A. m = ; B. m = -1; C. m = 1; D. m = 0.

in progress 0
Isabelle 1 tháng 2021-07-29T22:05:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T22:07:04+00:00

  `color(green){E M M A N U E L}`

  Cho phương trình x2 – (2m – 1)x + m2 – 1 = 0 (m là tham số), m nhận giá trị bằng bao nhiêu để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2, với x1< x2 thoả mãn (x1 – x2)2 = x1 – 3×2:

  A. m = ;

  B. m = -1;

  C. m = 1;

  D. m = 0.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )