Cho phương trình x^2-mx+m-1=0(m là tham số) tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt giúp nhanh hộ mik gấp lắm =(

Question

Cho phương trình x^2-mx+m-1=0(m là tham số) tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt
giúp nhanh hộ mik gấp lắm =(

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-10-13T18:25:06+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-13T18:26:13+00:00

    Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi $\Delta>0$

    $\Delta=m^2-4(m-1)=m^2-4m+4=(m-2)^2\ge 0$

    $\Delta>0\to m-2\ne 0\to m\ne 2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )