Cho phương trình: x^2 + mx – m + 2 = 0 Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Question

Cho phương trình: x^2 + mx – m + 2 = 0
Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

in progress 0
Gianna 3 tháng 2021-09-18T04:29:36+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:30:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `m` có `2` nghiệm phân biệt khi `Δ>0`

  `Δ=m^2+4m-8<0`

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}m=-2-2\sqrt{3}\\m=2+2\sqrt{3}\end{array} \right.\) 

  Vậy m có 2 nghiệm phân biệt khi `m=-2-2sqrt(3)` hoặc `m=-2+2sqrt(3)`

  0
  2021-09-18T04:31:24+00:00

  Phương trình có $2$ nghiệm phân biệt khi $\Delta>0$

  $\Delta=m^2-4(-m+2)=m^2+4m-8>0$

  $\Leftrightarrow m<-2-2\sqrt3$ hoặc $m>-2+2\sqrt3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )