cho phương trình (2m-1)x-4m+3=0.tìm giá trị nguyên của m để phương trình có nghiệm nguyên duy nhất

Question

cho phương trình (2m-1)x-4m+3=0.tìm giá trị nguyên của m để phương trình có nghiệm nguyên duy nhất

in progress 0
Anna 2 tháng 2021-09-28T15:16:34+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:17:39+00:00

  Để pt có 1 nghiệm nguyên duy nhất:

  $⇔a\neq0$ và $a=b$

  $⇔2m-1\neq0$ và $2m-1=-4m+3$

  $⇔m\neq1/2$ và $m=2/3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )