cho phương trình ax2 + bx +c = 0 em hãy viết thuật toán tìm nghiệm của phương trình sau đó cho 3 bộ test để minh họa cho 3 trường hợp nghiệm của phươ

Question

cho phương trình ax2 + bx +c = 0
em hãy viết thuật toán tìm nghiệm của phương trình sau đó cho 3 bộ test để minh họa cho 3 trường hợp nghiệm của phương trình

in progress 0
Adalyn 4 tháng 2021-08-23T07:42:46+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:44:23+00:00

  Thuật toán

  Bước 1:  Nhập vô a,b,c

  Bước 2 : Dt  <-   4-(sqr(b) – 4*a*c);

  Bước 3 xét 3 TH

  *DT < 0 => phương trình vô nghiệm => đến bước 6 

  *DT = 0 thì đến bước 4  

  * DT> 0 thì  đến bước 5

  Bước 4

  phương trình có một nghiệm là x = -b/(2*a) => đến bước 6

  bước 5 

  phương trình có hai nghiệm 

  x1= (-b + -sqrt( DT) / (2*a) 

  x2 = (-b – sqrt(DT ) / (2*a)

  bước 6 : in ra kết quả và kết thúc chươc trình

  3 bộ test minh họa cho chương trình

  b1: a=3;b=8;c=10 (pt có 2nghiemej)

  b2: a=0;b=5;c=6 (pt có một nghiệm)

  b3: a=-2; b=6 ; b=2 (pt vô nghiệm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )