Cho phương trình bậc nhất một ẩn có tham số là a sau: a(a-1)x=a(x+3)-6. Tìm giá trị của a để phương trình có vô số nghiệm

Question

Cho phương trình bậc nhất một ẩn có tham số là a sau: a(a-1)x=a(x+3)-6. Tìm giá trị của a để phương trình có vô số nghiệm

in progress 0
Caroline 3 tuần 2021-08-13T14:02:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:03:37+00:00

  Đáp án:

  với a=2 thì pt có vô số nghiệm

  Giải thích các bước giải:

         a(a-1)x=a(x+3)-6

  <=>(a²-a)x-ax=3a-6

  <=>(a²-2a)x=3a-6

  <=> a(a-2)x=3a-6

  Pt có vô số nghiệm<=>\(
  \left\{ {\begin{array}{*{20}c}
     {a(a – 2) = 0}  \\
     {3a – 6 = 0}  \\
  \end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}c}
     {\left[ {\begin{array}{*{20}c}
     {a = 0}  \\
     {a = 2}  \\
  \end{array}} \right.}  \\
     {a = 2}  \\
  \end{array}} \right. \Leftrightarrow a = 2} \right.
  \)

  vậy với a=2 thì pt có vô số nghiệm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )