cho phương trình mx2 +( m2 – 3)x +m =0 xác định m để phương trình có nghiệm kép và tìm nghiệm đó Với giá trị nào của m thì phương trình có 2 nghiệm x

Question

cho phương trình mx2 +( m2 – 3)x +m =0 xác định m để phương trình có nghiệm kép và tìm nghiệm đó Với giá trị nào của m thì phương trình có 2 nghiệm x1 x2 thỏa mãn điều kiện x1 + x2 = 13/4

in progress 0
Isabelle 3 tháng 2021-09-12T18:59:23+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T19:00:58+00:00

  Đáp án:

  ĐK: m#0

  *PT có nghiệm kép <=> (m^2-3)^2-4m^2 = 0 <=> m^4-10x^2+9 = 0

  <=> m^2 =1 hoặc 9 <=> m ∈ {-1,1,-9,9}

  *PT có 2 nghiệm x1 + x2 =13/4

  ⇔ (m^2-3)^2-4m^2 > 0 ⇔ m>9 hoặc m< 1

  và m^2-3 = 13/4 <=> m = -2.5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )