cho phương trình (tọa độ -thời gian )của 1 vật chuyển động thẳng như sau :x=t^2 -4t +10 (m).Nêu tính chất,vận tốc,gia tốc tọa độ đầu của chuyển động

Question

cho phương trình (tọa độ -thời gian )của 1 vật chuyển động thẳng như sau :x=t^2 -4t +10 (m).Nêu tính chất,vận tốc,gia tốc tọa độ đầu của chuyển động

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-12-06T09:50:15+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-06T09:51:50+00:00

    Đáp án:

    Giải thích các bước giải: vật chuyển động thẳng chậm dần đều từ vị trí cách gốc tọa độ 10m, theo chiều âm, vận tốc ban đầu là 4m/s, gia tốc 2m/s^2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )