cho pt x2 -2(m+1)x + m -1 =0 Với x1 x2 là nghiệm của pt tính giá trị biểu thức A= x1( 1 – x2 ) + x2 ( 1- x1)

Question

cho pt x2 -2(m+1)x + m -1 =0
Với x1 x2 là nghiệm của pt tính giá trị biểu thức A= x1( 1 – x2 ) + x2 ( 1- x1)

in progress 0
Hadley 1 tháng 2021-10-28T15:39:58+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:41:55+00:00

  Ta có

  $A = x_1(1-x_2) + x_2(1 – x_1)$

  $= x_1 + x_2 – 2x_1 x_2$

  Áp dụng Viet ta có

  $x_1 + x_2 = 2(m+1), x_1 x_2 = m-1$

  Thay vào tao có

  $A = 2(m+1) – 2(m-1) = 2m + 2 – 2m + 2 = 4$

  Vậy $A = 4$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )