Cho pt: x^2 – 2mx + m^2 – 3 = 0 Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.

Question

Cho pt: x^2 – 2mx + m^2 – 3 = 0
Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-18T04:09:23+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:11:20+00:00

  `x^2-2mx+m^2-3=0`

  `Delta=(-2m)^2-4.1.(m^2-3)`

  `=4m^2-4m^2+12`

  `=12>0`

  Vì `Delta>0` nên phương trình luôn có 2 ngiệm phân biệt `∀m∈R`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )