Cho Q(x) = 1x^3 . 4x^2 + 10x^5 Rút gọn Q Tìm Q khi x = 2

Question

Cho Q(x) = 1x^3 . 4x^2 + 10x^5
Rút gọn Q
Tìm Q khi x = 2

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-10T15:05:06+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T15:06:10+00:00

  Đáp án:

   `448.`

  Giải thích các bước giải:

   `Q=1x^3 . 4x^2 + 10x^5`

  `Q=(1.4).(x^3 . x^2)+10x^5`

  `Q=4. x^5 + 10x^5`

  `Q= x^5 (4+10)`

  `Q=14 x^5.`

  Thay `x=2` vào `Q` ta được:

  `Q=14. 2^5 = 14. 32 = 448.`

  0
  2021-09-10T15:06:17+00:00

  Bài giải :

  1)Q(x) = 1x^3 . 4x^2 + 10x^5

     Q(x) = 4x^5 + 10x^5

     Q(x) = 14x^5

  Thay x = 2 vào biểu thức 14x^5 ta được :

     14 . 2^5

  = 14 . 32

  = 448

  #ht

  *Xin câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )