cho quần xã sinh vật có các loài sau: cây cỏ, vi sinh vật, con ếch, con thỏ, châu chấu, đại bàng, rắn, chuột. Em hãy viết 5 chuỗi thức ăn và vẽ 1 lưới

Question

cho quần xã sinh vật có các loài sau: cây cỏ, vi sinh vật, con ếch, con thỏ, châu chấu, đại bàng, rắn, chuột. Em hãy viết 5 chuỗi thức ăn và vẽ 1 lưới thức ăn của quần xã đó

in progress 0
Alexandra 1 tháng 2021-07-30T04:09:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T04:10:58+00:00

  Đáp án:

   nhớ 5 sao

  cho-quan-a-sinh-vat-co-cac-loai-sau-cay-co-vi-sinh-vat-con-ech-con-tho-chau-chau-dai-bang-ran-ch

  0
  2021-07-30T04:11:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Cây cỏ -> châu chấu -> ếch -> rắn -> vi sinh vật

  – cây cỏ -> thỏ -> rắn -> vi sinh vật

  – Cây cỏ -> châu chấu -> chuột -> vi sinh vật

  – Cây cỏ -> thỏ -> rắn -> đại bàng -> vi sinh vật

  – Cây cỏ -> thỏ -> đại bàng -> vi sinh vật

   

  cho-quan-a-sinh-vat-co-cac-loai-sau-cay-co-vi-sinh-vat-con-ech-con-tho-chau-chau-dai-bang-ran-ch

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )