Cho r1 nt (rđ//r2) Cho Rđ(6v-6w) R1=9 ôm R2=3ôm UAB=12V a) Tìm cđdđ qua đèn b) tìm cđdđ qua r1,r2 c) Đèn sáng như thế nào? Giúp mình với , mình hứa s

Question

Cho r1 nt (rđ//r2)
Cho Rđ(6v-6w)
R1=9 ôm
R2=3ôm
UAB=12V
a) Tìm cđdđ qua đèn
b) tìm cđdđ qua r1,r2
c) Đèn sáng như thế nào?
Giúp mình với , mình hứa sẽ vote 5 sao

in progress 0
Serenity 1 tháng 2021-08-31T08:03:47+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:05:46+00:00

  Đáp án:

  a. Cường độ dòng điện qua đèn là 0,37A

  b. Cường độ dòng điện qua R1 là 1,1A, qua R2 là 0,73A

  c. Đèn sáng yếu

  Giải thích các bước giải:

  a. Cường độ dòng điện qua đèn là:

  $\begin{array}{l}
  {R_d} = \dfrac{{{U_d}^2}}{{{P_d}}} = \dfrac{{{6^2}}}{6} = 6\Omega \\
  {R_{td}} = {R_1} + \dfrac{{{R_d}{R_2}}}{{{R_d} + {R_2}}} = 9 + \dfrac{{6.3}}{{6 + 3}} = 11\Omega \\
  I = \dfrac{{{U_{AB}}}}{{{R_{td}}}} = \dfrac{{12}}{{11}} = 1,1A\\
  {I_d} = \dfrac{{{R_2}}}{{{R_d} + {R_2}}} = \dfrac{3}{{6 + 3}}.1,1 = 0,37A
  \end{array}$

  b. Cường độ dòng điện qua R1, R2 là:

  $\begin{array}{l}
  {I_1} = I = 1,1A\\
  {I_2} = I – {I_d} = 1,1 – 0,37 = 0,73A
  \end{array}$

  c. Vì ${I_{dm}} = \dfrac{{{P_d}}}{{{U_d}}} = \dfrac{6}{6} = 1A \Rightarrow {I_d} < {I_{dm}}$ nên đèn sáng yếu hơn bình thường.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )