Cho S= 1+4+4^2+…+4^48+4^49 a) Tính S b) CMR : 4^50 : 3 dư 1 ????á???? ????ạ???? ℊ????ú???? ???????????? ????????????!

Question

Cho S= 1+4+4^2+…+4^48+4^49
a) Tính S
b) CMR : 4^50 : 3 dư 1
????á???? ????ạ???? ℊ????ú???? ???????????? ????????????!

in progress 0
Ivy 2 tuần 2021-09-08T14:01:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:02:59+00:00

  a)S=1+4+4^2+…+4^48+4^49

   4S=4(1+4+4^2+…+4^48+4^49)

   4S=4+4^2+4^3+…+4^49+4^50

   4S-S=(4+4^2+4^3+…+4^49+4^50)-(1+4+4^2+…+4^48+4^49)

   3S=4^50-1

     S=$\frac{4^{50}-1}{3}$ 

  câu b thì mình ko nghĩ ra

  0
  2021-09-08T14:03:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)S=1+4+$4^2$+…+$4^{48}$+$4^{49}$

   4S=4(1+4+$4^2$+…+$4^{48}$+$4^{49}$)

   4S=4+$4^2$+$4^3$+…+$4^{49}$+$4^{50}$

   4S-S=(4+$4^2$+$4^3$+…+$4^{49}$+$4^{50}$)-(1+4+$4^2$+…+$4^{48}$+$4^{49}$)

  3S=$4^{50}$-1

  ⇒S=$\frac{4^{50}-1}{3}$

  Vây S=$\frac{4^{50}-1}{3}$

  b) Vì S=$\frac{4^{50}-1}{3}$  

  ⇒$4^{50}$-1⋮3

  ⇒$4^{50}$:3 dư 1

  Vậy $4^{50}$ :3 dư 1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )