cho S=1/51+1/52+1/53+1/54+…+1/99+1/100 hãy so sánh S với 1/2

Question

cho S=1/51+1/52+1/53+1/54+…+1/99+1/100 hãy so sánh S với 1/2

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-09-26T08:24:15+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:25:30+00:00

  Ta có:

  $\\$

  `1/51>1/100;\ 1/52>1/100;\ 1/53>1/100;\ …;\ 1/100=1/100`

  $\\$

  `->S=1/51+1/52+…+1/100>underbrace{1/100+1/100+…+1/100}_{50\ \text{số hạng}}`

  $\\$

  `->S=1/51+1/52+1/53+…+1/100>50 . 1/100=1/2`

  `->S>1/2`

   

  0
  2021-09-26T08:25:51+00:00

  Đáp án:

   $#xin hay nhất$

  Giải thích các bước giải:

  Ta thấy  từ: $1/51+1/52+1/53+1/54+ …..+1/99+ 1/100$ mỗi số hạng đều lớn hơn 1/100

  Mà tổng trên có $(100-51)+1= 50(số’hạng)$

  Nên: $1/51 + 1/52 + 1/53 + 1/54 + …..+ 1/98 + 1/99 + 1/100 > 1/100 x 50 = 50/100 = 1/2$

  Vậy: s > 1/2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )