Cho S.ABCD đáy là hình bình hành tâm O. Lấy M, N, P lần lượt là trung điểm OB, SB, BC. Tìm giao tuyến (NPO) và (SCD)

Question

Cho S.ABCD đáy là hình bình hành tâm O. Lấy M, N, P lần lượt là trung điểm OB, SB, BC. Tìm giao tuyến (NPO) và (SCD)

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-12T16:49:21+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T16:51:19+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: OP//DC

  ON//SD

  NP//SC

  =>(NPO)//(SCD)

  => Không tồn tại giao tuyến giữa 2 mp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )