Cho sáu số 8;9;11;4 ; a và a+2 tổng trung bình cộng là 9 . Tìm a

Question

Cho sáu số 8;9;11;4 ; a và a+2 tổng trung bình cộng là 9 . Tìm a

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-10-16T12:00:55+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:01:55+00:00

  Đáp án:10

   

  Giải thích các bước giải:có 6 số nên tổng của các số đó là:

  9×6=54

  Vậy:8+9+11+4+ax2+2=54

         ax2+2                    =54-8-9-11-4

       ax2+2                      =22

       ax2                           =22-2

       ax2                           =20

       a                               =20:2

       a                                =10

               Vậy a bằng 10

  0
  2021-10-16T12:02:11+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  `8+9+11+4+a+(a+2)=9xx6`

  `→34+2a=54`

  `→2a=20`

  `→a=10`

  Vậy `a=10`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )