Cho số 305. a) Nếu chữ số hàng trăm bớt đi (hay tăng thêm) 2 thì số đó giảm đi (hay tăng thêm) bao nhiêu đơn vị?

Question

Cho số 305.
a) Nếu chữ số hàng trăm bớt đi (hay tăng thêm) 2 thì số đó giảm đi (hay tăng thêm) bao nhiêu đơn vị?

in progress 0
Gianna 3 tháng 2021-09-07T20:51:43+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T20:53:28+00:00

  Đáp án:Tham khảo

   

  Giải thích các bước giải:

   Nếu chữ số hàng trăm bớt đi 2 thì số đó giảm đi 200 đơn vị

   Còn nếu chữ số hàng trăm của 305 tăng thêm 2 thì số đó tăng thêm 200 đơn vị

  0
  2021-09-07T20:53:36+00:00

  Đáp án:

  Nếu chữ số hàng trăm bớt đi 2 thì số đó giảm đi 200 đơn vị

  Nếu chữ số hàng trăm tăng thêm 2 thì số đó tăng thêm 200 đơn vị

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )