Cho số có 2 chữ số dạng ai biết rằng khi chia ab cho 3 hoặc 4, hoặc 5 thì đều dư 1. tìm a+b

Question

Cho số có 2 chữ số dạng ai biết rằng khi chia ab cho 3 hoặc 4, hoặc 5 thì đều dư 1. tìm a+b

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-09-30T23:58:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T23:59:26+00:00

  ~~sonha~~

  Giảm số đó 1 đơn vị, ta có:

  Số đó chia hết cho 3, 4, 5

  Muốn số đó chia hết cho 3, 4, 5 thì số đó phải được nhân bởi ba số này

  ab – 1 = 3 x 4 x 5 = 60

  ab = 60 + 1 = 61

  a + b = 6 + 1 = 7

  0
  2021-09-30T23:59:42+00:00

  Đáp án: 7

  Giải thích các bước giải:

   Theo đề ta có:    ( ab-1) chia hết cho 3

                              ( ab-1) chia hết cho 4

                              ( ab-1) chia hết cho 5

  ⇒(ab-1) ∈ BC(3;4;5)

  ⇒ BCNN(3;4;5)=2²×3×5=60

  ⇒(ab-1)∈ BC(3;4;5)={ 0;60;120;180;240;…}

  ⇒(ab-1)∈{ 0;60;120;180;240;…}

  ⇒ab ∈ {1;61;121;181;241;…}

  Mà ab là số có 2 chữ số

  ⇒ab=61

  Vậy a+b= 6+1= 7

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )