Cho số có 3 chữ số mà tổng các chữ số của số đó là 13 . Hỏi phải viết thêm vào bên phải số đó 1 chữ số nào để được số có 4 chữ số vừa chia hết cho 5 ,

Question

Cho số có 3 chữ số mà tổng các chữ số của số đó là 13 . Hỏi phải viết thêm vào bên phải số đó 1 chữ số nào để được số có 4 chữ số vừa chia hết cho 5 , vừa chia hết cho 9 ?
Cần gấp ạ ! giải thích dễ hiểu 1 chút ạ !

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-08-21T17:21:57+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:23:07+00:00

  Bài giải :

  Gọi số cần tìm là : abc ( a ; b ; c > 0 )

  Ta có :

  a + b + c = 15 .

  Gọi số viết thêm là : d

  Muốn abcd ÷ 5 thì :

  ⇒ $\left \{ {{d = 0} \atop {d = 5}} \right.$

  Muốn abcd ÷ 9 thì : 

  a + b + c + d ÷ 9

  Thay d vào abcd .

  Trường hợp 1 :

  d = 0 :

  ⇒ a + b + c + d = 13 ( loại vì không chia hết cho 9 )

  Trường hợp 2 :

  d = 5 :

  ⇒ a + b + c + d = 13 ( chọn vì không chia hết cho 9 )

  ⇒ Vậy số phải viết vào bên phải số đó để được số có 4 chữ số vừa chia hết cho 5 , vừa chia hết cho 9 là : 5

  Đáp số : 5

  No copy .

  Chúc bạn học tốt !

  Knock Down Anybody

   

   

  0
  2021-08-21T17:23:52+00:00

  Đáp án:

  $ 5$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số đó là $abc (abc>0)$

  Ta có:$a+b+c=13$

  Gọi số viết thêm là $d$

  Muốn $abcd \vdots 5$ thì \(\left[ \begin{array}{l}d=0\\d=5\end{array} \right.\) 

  Muốn $abcd \vdots 9$ thì $a+b+c+d \vdots 9$

  Thay $d$ vào $abcd$

  Trường hợp $1:d=0 ⇒a+b+c+d=13$ (Loại vì không chia hết cho $9)$

  Trường hợp $2:d=5 ⇒a+b+c+d=18$ (Thỏa mãn vì chia hết cho $ 9$

  Vậy số viết thêm là $5$

  $\text{Xin hay nhất}$ ????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )