Cho sơ đồ của các phản ứng sau : a, FexOy + C -> Fe + CO2 b, Fe3O4 + Al -> Fe + Al2O3 c, FexOy + H2 -> Fe + H2O d, MgCl2 + NaOH -> Mg(OH) + NaCl

Question

Cho sơ đồ của các phản ứng sau :
a, FexOy + C -> Fe + CO2
b, Fe3O4 + Al -> Fe + Al2O3
c, FexOy + H2 -> Fe + H2O
d, MgCl2 + NaOH -> Mg(OH) + NaCl
Lập phương trình của phản ứng

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-09-28T15:14:58+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:16:39+00:00

  Đáp án:

   cho mik câu trả lời  hay nhất + cảm ơn, nhé!!!!!!

  chúc bạn học tốt!!!!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  a, FexOy + yCO ->  xFe + yCO2

  b, 3Fe3O4 + 8Al -> 9Fe + 4Al2O3

  c, FexOy + yH2 -> xFe + yH2O

  d, MgCl2 + 2NaOH -> Mg(OH)2 + 2NaCl

  0
  2021-09-28T15:16:42+00:00

  a,FexOy+yCO=>xFe+yCO2

  b,3Fe3O4+8Al=>9Fe+4Al2O3

  c,FexOy + yH2-> xFe+yH2O

  d,MgCl2+2NaOH=>Mg(OH)2+2NaCl

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )