Cho sơ đồ :Zn +HCl —>ZnCl2 +H2 Nếu có 16,25 g Zn tham gia phản ứng vừa đủ ,hãy tính : a)mHCl=? b)VH2 ở đktc=? c)mZnCl=?(bằng 2 cách)

Question

Cho sơ đồ :Zn +HCl —>ZnCl2 +H2
Nếu có 16,25 g Zn tham gia phản ứng vừa đủ ,hãy tính :
a)mHCl=?
b)VH2 ở đktc=?
c)mZnCl=?(bằng 2 cách)

in progress 0
Bella 1 năm 2021-11-21T07:11:10+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  2
  2021-11-21T07:12:19+00:00

  a. nZn=16.25/65=0.25mol

  Zn +2HCl ->ZnCl2 +H2

   Theo PT ta có: nHCl=2nZn=2*0.25=0.5mol

  =>mHCl=0.5*36.5=18,25gam

  b. Theo PT ta có: nH2=nZn=0.25mol

  =>vH2=0.25*22.4=5.6lit

  c. Cách 1:

  Theo PT ta có: nZnCl2=nZn=0.25mol

  =>mZnCl2=0.25*136=34gam

  Cách 2: Zn +2HCl ->ZnCl2 +H2

  Áp dụng ĐLBTKL ta có:

  mZn+mHCl=mZnCl2+mH2

  0.25*65+9.125=mZnCl2+0.25*2

  16,25+18,25-0.5=mZnCl2

  =>mZnCl2=34.5-0.5=34gam

  2
  2021-11-21T07:12:51+00:00

  Ta có nZn = 16,2565 = 0,25 ( mol )

  Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2

  0,25→0,5 → 0,25 →0,25

  => mHCl = 36,5 . 0,5 = 18,25 ( mol )

  => VH2 = 22,4 . 0,25 = 5,6 ( lít )

  => mZnCl2 = 0,25 .136 = 34 ( gam )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )