cho số hữu tỉ x=3m-12/6 (m thuộc Z).Tìm giá trị của m để:a, Để x là số hữu tỉ âm;b, Để x là số hữu tỉ dương. mong mọi người giúp mình!!

Question

cho số hữu tỉ x=3m-12/6 (m thuộc Z).Tìm giá trị của m để:a, Để x là số hữu tỉ âm;b, Để x là số hữu tỉ dương.
mong mọi người giúp mình!!

in progress 0
Eliza 2 năm 2021-08-22T14:57:38+00:00 1 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:59:06+00:00

  Đáp án:

  a) Để x là số hữu tỉ âm thì:

  $\left\{ \begin{array}{l}
  6 \ne 0\\
  \dfrac{{3m – 12}}{6} < 0
  \end{array} \right. \Rightarrow 3m – 12 < 0 \Rightarrow m < 4$

  Vậy m là số nguyên nhỏ hơn 4 thì x là số hữu tỉ âm

  b) để x là số hữu tỉ dương thì:

  $\left\{ \begin{array}{l}
  6 \ne 0\\
  \dfrac{{3m – 12}}{6} > 0
  \end{array} \right. \Rightarrow 3m – 12 > 0 \Rightarrow m > 4$

  Vậy m là số nguyên lớn hơn 4 thì x là số hữu tỉ dương.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )