Cho số hữu tỉ x = a-2 / a ( a ko thuộc 0 ) Tìm a để x là số hữu tỉ dương

Question

Cho số hữu tỉ x = a-2 / a ( a ko thuộc 0 )
Tìm a để x là số hữu tỉ dương

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-08-04T20:23:50+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:25:39+00:00

  Đáp án:  \(\left[ \begin{array}{l}a > 2\\a < 0\end{array} \right.\) 

  Giải thích các bước giải:

  `x` là số hữu tỉ dương

  `⇒ x > 0`

  `⇒ (a – 2)/a > 0`

  `⇒ a – 2` và `a` cùng dấu

  `⇒` $\left\{ \begin{array}{l}a – 2 > 0\\a > 0\end{array} \right.$

  hoặc: $\left\{ \begin{array}{l}a – 2 < 0\\a < 0\end{array} \right.$

  `⇒` $\left\{ \begin{array}{l}a > 2\\a > 0\end{array} \right.$

  hoặc: $\left\{ \begin{array}{l}a < 2\\a < 0\end{array} \right.$

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}a > 2\\a < 0\end{array} \right.\) 

  Vậy `x` là số hữu tỉ dương `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}a > 2\\a < 0\end{array} \right.\)  `(a ∈ Q)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )