cho số nguyên dương nhỏ hơn 31 chon ngẫu nhiên 3 số tính sác xuất để tổng bình phương 3 số đó chia hết cho 3

Question

cho số nguyên dương nhỏ hơn 31 chon ngẫu nhiên 3 số tính sác xuất để tổng bình phương 3 số đó chia hết cho 3

in progress 0
Caroline 3 tuần 2021-11-24T17:45:24+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:47:17+00:00

  Gọi 3 số nguyên dương cần tìm lần lượt là x,y,z  ( Đk: 0 < x,y,z < 31 ) 

  – Vì bình phương tổng 3 số chia hết cho 3 nên:

         (x+y+z)² ⋮ 3

    ⇔ x+y+z ⋮ 3

    ⇔| x ⋮ 3

        | y ⋮ 3 

        | z ⋮ 3

  ⇒ (x,y,z)∈(3,6,9,12,15,18,21,24,27,30)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )