cho số p= 2017+p1.p2.p3…pn ( với p1,p2;p3;…;pn là n số nguyên tố lẻ đầu tiên) . hỏi p có phái số chính phương không?

Question

cho số p= 2017+p1.p2.p3…pn ( với p1,p2;p3;…;pn là n số nguyên tố lẻ đầu tiên) . hỏi p có phái số chính phương không?

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-10-16T19:35:27+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:36:36+00:00

  VÌ trong số n số nguyên tố lẻ đầu tiên có chứa số nguyên tố 5

  `=>` p1.p2.p3…..pn có chữ số tận cùng là 5

  `=>` p= 2017 + p1.p2.p3…..p.n  có chữ số tận cùng là 2

  mà 1 số  chính phương chỉ có tận cùng là 0;1;4;5;6 hoặc 9

  `=>` số p không phải là số chính phương

  Vậy p không  phải là số chính phương.

  xin ctlhn.

   

  0
  2021-10-16T19:36:49+00:00

  VÌ trong số n số nguyên tố lẻ đầu tiên có chứa số nguyên tố 5

  => p1.p2.p3…..pn có chữ số tận cùng là 5

  => p= 2017 + p1.p2.p3…..pn  có chữ số tận cùng là 2

  mà 1 số  chính phương chỉ có tận cùng là 0;1;4;5;6 hơajc 9

  => số p không phải là số chính phương

  Vậy p không  phải là số chính phương

  chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )