cho số thập phân a guitar chuyển dấu phẩy của số thập phân a sang bên phải một chữ số thì ta được số b biết tổng của a và b là 136,95 tìm số thập phân

Question

cho số thập phân a guitar chuyển dấu phẩy của số thập phân a sang bên phải một chữ số thì ta được số b biết tổng của a và b là 136,95 tìm số thập phân a

in progress 0
Ayla 1 tuần 2021-12-02T20:04:08+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T20:05:10+00:00

  Chuyển dấu phẩy của số thập phân A sang bên phải một chữ số thì ta được số B

  Vậy có nghĩa là số thập phân A bằng 1/10 số thập phân B.

  Tổng số phần bằng nhau : 10 + 1 = 11 phần

  Giá trị một phần : 136,95 : 11 = 12,45

  Số thập phân A là : 12,45 x 1 = 12,45

  Đáp số : 12,45

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )