cho tam gác ABC có AB

Question

cho tam gác ABC có AB

in progress 0
Arya 3 tuần 2021-11-25T00:17:29+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T00:19:06+00:00

  Hình tự vẽ

  Xét ΔAHB và ΔAHI có

      $AH chung_{(c)}$ 

      $∠BAH = ∠IAH_{(g)}$

      $AB = AI_{(c)}$ 

    ⇒ Do đó : $ΔAHB = ΔAHI_{(c-g-c)}$

                          ⇒ HB = HI ( 2 cạnh tương ứng )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )