cho tam gia ABC(AB

Question

cho tam gia ABC(AB

in progress 0
Autumn 20 phút 2021-09-16T03:28:31+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-16T03:29:33+00:00

    Đáp án:

    a. ta có F là trung điểm AB (gt) E là trung điểm AC nên EF là đường trung bình của tam giác ABC suy ra EF=1/2BC mà D là trung điểm BC ,BD=1/2BC => EF=BD EF là đường trung bình của tam giác ABC nên EF//BC hay EF//BD tứ giác BDEF có EF//BD, EF=BD nên là hình bình hành (có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau)

    Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )