Cho tam giác ABC, A= 90 (AC

Question

Cho tam giác ABC, A= 90 (AC

in progress 0
Josephine 20 phút 2021-10-04T04:57:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T04:58:07+00:00

  ( Bạn tự vẽ hình nha )

  a, Xét Δ ABD và Δ HBD có: 

         BD là cạnh chung

        ∠ A =  ∠H =90o( gt)  

         ∠ ABD= ∠ HBD ( gt)

      ⇒ Δ ABD = Δ HBD(ch_gn)

      ⇒AB = BH (2 cạnh tương ứng)

  b, Xét ΔADC = ΔHDC có:

            ∠ADC = ∠HDC ( đđ)

            ∠ A =  ∠H =90o( gt)  

            AD =DH ( do Δ ABD = Δ HBD)

          ⇒ ΔADC = ΔHDC ( g.c.g)

          ⇒AK = HC (2 cạnh tương ứng)

  c, Có : BA = BH;  AK= HC  nên BK= BC

  ⇒ Δ BKC cân tại B

            

   

  0
  2021-10-04T04:58:25+00:00

  Bạn xem hình.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )