cho tam giác abc ,a=90 dộ ab

Question

cho tam giác abc ,a=90 dộ ab

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-09T10:42:43+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:44:37+00:00

  Đáp án:

    Vì AH là đường cao của ΔABC (gt) nên ∠AHB =90 độ

   Xét ΔAHB và ΔCAB có:

          ∠B: góc chung

          ∠AHB=∠CAB (=90độ)

  ⇒ΔAHB ~ΔCAB (g.g)

  ⇒$\frac{BA}{BC}$= $\frac{BH}{BA}$ 

  hay BA.BA=BH.BA (đpcm)

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )