Cho tam giác ABC ⊥ A ,có AD là đường trung tuyến a) Cho AB=6 cm, AC = 8cm.Tính AD b) Từ vẽ DM ⊥ AB (M ∈ AB);DN ⊥ AC(N ∈ AC).Chứng minh:Tứ giác

Question

Cho tam giác ABC ⊥ A ,có AD là đường trung tuyến
a) Cho AB=6 cm, AC = 8cm.Tính AD
b) Từ vẽ DM ⊥ AB (M ∈ AB);DN ⊥ AC(N ∈ AC).Chứng minh:Tứ giác AMDN là hình chữ nhật.
c) Gọi K điểm đối xứng của N qua D.CM: Tứ giác BKCN là hbh
d) Gọi H là đối xứng của D qua M .CM: Tứ giác AHBD là hình thoi.

in progress 0
Ayla 1 tháng 2021-09-01T21:42:45+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T21:43:54+00:00

  a,

  Pitago BC = căn 6^2+ 8^2

                   =10

  AD = BC/2 = 10/2 = 5 đường trung tuyến ứng vs cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền

  b,

  MD vuông AM; NA vuông AM

  –> MD song song NA

  ND vuông AN; AM vuông AN

  –> ND song song AM

  Lại có Góc A N M = 90 độ 

  –> tứ giác AMND là HCN

  c,

  Xét tứ giác BKCN có ND = KD; CD=BD

  –> Tứ giác BKCN là HBH 

  d,

  Xét tam giác vuông AMD và AMH có AM = MD

  –> 2 tam giác bằng nhau

  –> AD = AH 

  Cmtt ta được BH=BD

  Mà AD = BD = BC/2

  –>  AH=AD=BH=BD   

  Hay tứ giác AHBD là hình thoi (đpcm)

   

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )