cho tam giác abc (ab khác ac ) gọi m là 1 điểm nằm giữa B và C Gọi E và F là hình chiếu của B và C xuống đường thẳng AM . So sánh tổng BE+CF với BC

Question

cho tam giác abc (ab khác ac ) gọi m là 1 điểm nằm giữa B và C Gọi E và F là hình chiếu của B và C xuống đường thẳng AM . So sánh tổng BE+CF với BC

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-10-16T12:06:34+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:07:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ta có tam giác .BEM vuông tại E⇒ BM là cạnh lớn nhất trong tam giác BEM

  ⇒BM>BE (1)

  ta có tam giác MFC vuông tại F⇒MC là cạnh lớn nhất trong tam giác MFC

  ⇒CM>CF (2)

  TỪ (1) và (2) ⇒BM+CM>CF+BE

  ⇒BC>CF+BE

  HỌCTỐT*****

   

  0
  2021-10-16T12:08:16+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có $EB\perp AM\to BE\le BM$

           $CF\perp AM\to CF\le CM$

  $\to BE+CF\le BM+CM=BC$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )