cho tam giác abc biết b=47cm,góc a=75 độ , góc c =30 độ . tính góc b,bnas kính r của đg tròn ngoại tiếp. cạnh a,c và diện tích tam giác

Question

cho tam giác abc biết b=47cm,góc a=75 độ , góc c =30 độ . tính góc b,bnas kính r của đg tròn ngoại tiếp. cạnh a,c và diện tích tam giác

in progress 0
Eloise 2 tháng 2021-10-10T14:55:20+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T14:57:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   độ lớn góc B=180 °-75°-30 °=75°

  theo định lí  sin ta có

  b /sin B  =2R   VỚI R là bán kính đường tròn ngoại tiếp 

  ⇒47/sin75°=2R

  ⇔R≈24,329

  TA CÓ

  c/sin C=2R 

  ⇔c/sin30°=2×24,329

  ⇔c=24,329

  vì B=A=75°

  ⇒ΔABC CÂN TẠI C

  ⇒a=b=47 cm

     

  0
  2021-10-10T14:57:17+00:00

  Đáp án:

  `\hat{B}=75^o, R=24,329cm, a=47cm, c=24,329cm, S=552,25cm^2`

  Giải:

  Ta có:

  `\hat{B}=180^o-\hat{A}-\hat{C}=180^o-75-30=75^o`

  Áp dụng định lí sin:

  `\frac{b}{sinB}=2R`

  ⇒ `R=\frac{b}{sinB.2}=\frac{47}{sin75^{o}.2}=24,329 \ (cm)`

  ∆ ABC có `\hat{B}=\hat{A}=75^o` nên cân tại C

  ⇒ `a=b=47cm`

  `\frac{c}{sinC}=2R`

  ⇒ `c=2R.sinC=2R.sin30^o=R=24,329 \ (cm)`

  Diện tích ∆ ABC:

  `S=\frac{abc}{4R}=\frac{ab}{4}=\frac{47.47}{4}=552,25 \ (cm^2)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )