Cho tam giác ABC cân ở A, AB = 34cm, BC = 32cm và 3 trung tuyến AM, BN, CP đồng quy tại trọng tâm G .Tính độ dài BN, CP. (làm tròn kết quả đến chữ số

Question

Cho tam giác ABC cân ở A, AB = 34cm, BC = 32cm và 3 trung tuyến AM, BN, CP đồng quy tại trọng tâm G
.Tính độ dài BN, CP. (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)

in progress 0
Madeline 30 phút 2021-10-10T03:26:52+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T03:28:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì $ΔABC$ cân tại $A$

  ⇒$AB=AC=34cm$

  Vì BN là đường trung tuyến

  ⇒$AN=CN=\frac{1}{2}AC=\frac{34}{2}=17cm$ 

  Áp dụng định lý pitago vào $ΔABN⊥≡N$ có:

  $AB^2=BN^2+AN^2$

  $BN^2=34^2-17^2$

  $BN=1156-289$

  $BN^2=867$

  ⇒$BN=29,44cm$

  Vì $CP$ là đường trung tuyến

  ⇒$BP=AP=\frac{1}{2}AB=\frac{1}{2}34=17cm$

  Áp dụng định lý pitago vào $ΔACP⊥≡P$ có:

  $AC^2=CP^2+AP^2$

  $PC^2=AC^2-AP^2$

  $CP^2=1156-289$

  $CP^2=867$

  ⇒$CP=29,44cm$

  Vậy $BN=CP=29,44 cm$

  @hoangminh

  #comeback

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )