cho tam giác ABC cân tại A. AH vuông góc với BC (H thuộc BC). CMR: a)HB=HC b)Góc BAH = Góc CAH c) Kẻ HE vuông góc với AB, HF vuông góc AC. CMR: Tam gi

Question

cho tam giác ABC cân tại A. AH vuông góc với BC (H thuộc BC). CMR:
a)HB=HC
b)Góc BAH = Góc CAH
c) Kẻ HE vuông góc với AB, HF vuông góc AC. CMR: Tam giác HEB= Tam giác HFC
Tam giác AEH= Tam giác AFH
d)EF song song BC

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-10-28T21:10:05+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:11:22+00:00

  a) Δ ABC cân tại A có AH là đường cao đồng thời cũng là đường trung tuyến
  ⇒ HB=HC

  b) Δ ABC cân tại A có AH là đường cao đồng thời cũng là phân giác
  ⇒ góc BAH = góc CAH
  c) Xét ΔHEB và ΔHFC có:

  góc F = góc E (cùng bằng 90 độ)

  HB=HC (chứng minh câu a)
  góc B = góc C (ΔABC cân tại A)

  ⇒ ΔHEB = ΔHFC (cạnh huyền góc nhọn)
    Xét ΔAEH và ΔAFH có:

  góc E= góc F (cùng bằng 90 độ)

  AH chung
  góc BAH = góc CAH (chứng minh câu b)
  ⇒ ΔAEH = ΔAFH (cạnh huyền góc nhọn)

  d) Xét ΔAEF có:

  AE=AF (ΔAEH =ΔAFH)

  ⇒ ΔAEF cân tại A 
  ⇒ Đường cao của ΔAEF trùng với đường cao của ΔABC nên EF//BC (từ vuông góc đến song song)

  Chúc bạn làm bài tốt nha <3 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )