Cho tam giác ABC cân tại A có BM,CN lần lượt là đường phân giác của góc ABC với góc ACB Chứng minh BM = CN

Question

Cho tam giác ABC cân tại A có BM,CN lần lượt là đường phân giác của góc ABC với góc ACB
Chứng minh BM = CN

in progress 0
Kaylee 3 tháng 2021-09-11T19:13:37+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T19:14:44+00:00

  Tự vẽ hình + ghi giả thiết, kết luận

  Bài giải :

  Xét ΔANC và ΔAMB có :

  A là góc chung                                                                                           |

  AN=AM (BM,CN lần lượt là đường phân giác của góc ABC với góc ACB) }

  AB=AC (ΔABC là tam giác cân)                                                                   |

  ⇒ ΔANC = ΔAMB (c.g.c)

  BM = CN ( 2 góc tương ứng )

  #ht

  *Xin câu trả lời hay nhất

  0
  2021-09-11T19:14:57+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  Vì `ΔABC` cân tại `A`

  `-> AB = AC`

  `-> hat{A} = hat{B} (1)`

  Vì `BM` là tia p/g của `hat{B}`

  `-> hat{ABM} = 1/2 hat{B} (2)`

  Vì `CN` là tia p/g của `hat{C}`

  `-> hat{ACN} = 1/2 hat{C} (3)`

  Từ `(1), (2), (3) -> hat{ABM} = hat{ACN}`

  Xét `ΔABM` và `ΔACN` có :

  `AB = AC (cmt)`

  `hat{A}` chung

  `hat{ABM} = hat{ACN} (cmt)`

  `-> ΔABM = ΔACN (g.c.g)`

  `-> BM = CN` (2 cạnh tương ứng)

  *Bạn tự vẽ hình !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )